Realfagskonferansen 2006
Rica Hell 13. mars 2006
Forside
Program
Påmeldte
Du skal utvikle dine talenter

Realfagskonferansen 2006 arrangeres på Rica Hell Hotel 13. mars 2006.

Konferansen arrangeres av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NTNU.


Realfagskonferansen er et tilbud til alle som underviser i realfag i Trøndelag, det være seg i grunnskolen, videregående eller høgskole/universitet. Også ansatte i bedrifter som har interesse i å styrke realfagene vil ha utbytte av denne konferansen.

Konferansen skal være en motivasjons- og inspirasjonskonferanse.

Her vil du treffe mange som er opptatt av å styrke realfagene.

Påmeldingsfrist er torsdag 9. mars.



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag NTNU

Nettpresentasjonen er tilrettelagt av Multimedia Namdal AS